12 hodín na kolenách

Drahí moji priatelia,

už niekoľko týždňov žijeme v režime, ktorý je pre každého z nás veľmi náročný. Pozorujeme, že pandémia, ktorá sa šíri vo svete si berie každý deň tisíce životov. Všetci máme obavy o svoje zdravie, ale i o zdravie našich drahých. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré je zatiaľ na tom veľmi dobre. Som presvedčený, že to nie je len kvôli disciplíne nás všetkých, či opatreniam vlády SR, ale veľkú zásluhu na tom majú naše obety, pôsty, sv. omše a modlitby. Preto Vás i naďalej prosím, neustávajme! Zjednoťme sa v modlitbách na kolenách zvlášť počas dvanástich hodín počas nedieľ v čase trvania mimoriadneho stavu s prosbou: za odvrátenie epidémie, za Božiu pomoc a ochranu pre ľudí v našej farnosti, v Košiciach, na Slovensku, v Európe i na celom svete.

V nedeľu je farský kostol sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej otvorený k Eucharistickej poklone a súkromnej modlitbe od 8:00 do 20:00.

Prosím veriacich, aby počas dňa prichádzali jednotlivo, dodržiavali od seba predpísaný odstup minimálne 2 metre, mali počas modlitby ochranné rúško a pri vstupe do kostola si dezinfikovali ruky alebo použili rukavice. Maximálny počet osôb v kostole je sedem.

K nepretržitej dvanásťhodinovej modlitbe sa môžeme pripojiť aj v našich domácnostiach.

Nech nás ochraňuje Matka Božia, nech nás uzdravuje a bojuje za nás apoštol Ondrej a nech sa za nás prihovára svätá Rozália, ktorá naším predkom v Košiciach vyprosila od Nebeského Otca odvrátenie zákernej morovej epidémie.

otec Marek