Krížová cesta na Veľký piatok

Každoročne sa naše farské spoločenstvo schádzalo na Veľký piatok na modlitbu krížovej cesty ulicami farnosti. Kvôli zákazu verejných zhromaždení v súvislosti s vírusom COVID-19 sa tento rok verejná modlitba neuskutoční. Krížovú cestu ulicami farnosti vykoná súkromne otec Marek od 10.00 hod. Môžeme sa k nej pridať v našich rodinách, prosiac o pomoc, požehnanie a ochranu našich rodín, našej farnosti, mesta, ale i celého sveta nielen pred koronavírusom, ale pred každou chorobou tela i duše.

K dispozícii dávame aj text Krížovej cesty počas epidémie, ktorú práve pre rozjímanie v týchto ťažkých časoch zostavil a ponúkol kňaz Peter Fogaš.