Pod krížom na Veľký piatok a Bielu sobotu

V tomto náročnom čase, nie sme len na jednej lodi, ale spolu stojíme pod krížom Ježiša Krista v nádeji, že sa nad nami zmiluje a pomôže nám. V prosbe o milosrdenstvo a záchranu, chcime tráviť čas modlitby pod krížom. Tento rok budeme z dôvodu epidémie vírusu Covid – 19 v našej farnosti sláviť veľkonočné sviatky v našich domovoch, prostredníctvom online prenosov sv. omší a obradov.

Kostol bude otvorený na súkromnú poklonu krížu na Veľký piatok od 17:00 do 21:00 a na Bielu sobotu od 8:00 do 18:00. Prosíme, aby ste prísne zachovávali nasledovné opatrenia:

Podľa usmernenia Hlavného hygienika SR zo dňa 6.4.2020 mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre

– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola- t.j. max 7 osôb

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.