Rodinná liturgia pre Veľkonočné Trojdnie

Vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá zasiahla aj do slávenia veľkonočných sviatkov, vám pre hlbšie prežitie Veľkej noci ponúkame texty Liturgie domácej cirkvi, ktoré sa môžete spoločne modliť vo svojich rodinách. Zostavil ich kňaz spišskej diecézy dp. František Trstenský a sú odporúčané košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.