„Máme dôvod na radosť!“

Pred niekoľkými mesiacmi sme niekde tam na východe, presnejšie nad oblasťou Číny, mohli pozorovať čierny mrak epidémie. Nazdávali sme sa, že nás sa tento problém netýka a nemali sme čas a ani chuť zaoberať sa myšlienkou na to, ako pomôcť chudákom, ktorí trpia. Domnievali sme sa, že ide len o jednu zo správ, ktoré už zajtra nebudú nikoho zaujímať. No stal sa pravý opak. Nebeské oblaky sa neobmedzia na hranice štátov a voľne sa pohybujú kde chcú. Malý a bezpečne vzdialený obláčik sa však priblížil aj k nám. Temnotou zahalil nie len Európu, ale aj celý svet. Zdá sa akoby mrak epidémie pokryl celý svet podobne, ako to robia búrkové mračná, ktoré sa z ničoho nič objavia, no môžu okrem náhleho stemnenia, či ochladenia, priniesť aj niečo ničivé. Už niekoľko týždňov žijeme v napätí, obavách, izolácii, či neistote. Sledovanie správ nás vyčerpáva a mnohým naháňa strach. Šarvátky politikov a varovania odborníkov v ľuďoch vyvolávajú pocit dezorientácie. Život sa zastavil na celej zemi podobne ako progres ekonomiky. Hovoríme o tragických dopadoch na celý ekonomický svet a sociálne istoty občanov…

Popri tom všetkom, čo sa deje okolo nás, sa niečo deje aj v nás. Meníme sa! To však, čo mnohým dnes smrtiaci vírus ukradol, bez toho, aby si to všimli, je radosť srdca. Áno, mám pocit, že sme smutnejší a ustráchanejší. Je pravdou, že v ťažkých časoch nikomu nie je dvakrát do smiechu, no radosť je niečo oveľa hlbšie ako úsmev na tvári. Radosť je istota, ktorá pramení z vnútornej slobody od všetkého. Radostné srdce aj uprostred búrky nepodľahne panike, práve naopak, stane sa kompasom ukazujúcim smer pre všetkých prestrašených. Skutočná radosť môže byť len tam, kde sa bezmocný človek otvorí radosti Boha. Dnešný deň je dňom radosti, pretože Veľkonočné ráno, keď Kristus vstal z mŕtvych, je dôkazom toho, že bol porazený aj ten posledný nepriateľ, ktorým je smrť. Stretnutie so vzkrieseným Kristom mení ľudské situácie, ale aj srdcia. Smutné a bolesťou utrápené ženy, ktoré prežívajú úzkosť po tom, čo Ježiša zabijú, sa zrazu začnú tešiť. Veľká radosť naplní ich srdce, keď uvidia Pána. Radosť Márie Magdalény je tak veľká, že sa mocne chytí Pána a nechce ho pustiť. Ježiš sa pousmeje a úprimne jej povie: „už ma nedrž, ale choď k mojim bratom!“ S veľkou radosťou sa rozbehne, aby Ježišovým priateľom oznámila radostnú zvesť: „Vstal z mŕtvych!“

Posolstvo veľkonočných sviatkov je jediné: „Ježiš Kristus žije!“ A to je dôvod na radosť! Kde je Boh, tam je všetko možné. A tak našou úlohou nie je byť ustarostený o to, čo len ťažko zmeníme, ale je potrebné sa snažiť o to, čo môžeme zmeniť. K akej premene by urgentne malo dôjsť? Mali by sme v srdci dať priestor radosti a nezabudnúť na to, že radosť v Pánovi je našou silou! Táto sila dokáže poraziť každého nepriateľa, lebo jej prameňom nie je len obyčajná skúsenosť, ale osoba živého Boha, ktorého volajú: „Vzkriesenie!“

otec Marek