Počúvajúca Mária a pohostinná Marta

V nedeľu 21. júla Svätý Otec pri poludňajšom príhovore na Vatikánskom námestí rozoberal evanjeliovú stať o sestrách z Betánie, ktoré hostili Pána Ježiša. Svätý Otec poukázal na odlišné postoje Márie a Marty k vzácnemu hosťovi- kontempláciu a službu. Priblížil, čo sa ukrýva za každým z nich a poukázal na to, že spojiť oba postoje je prejavom múdrosti srdca.

Celý príhovor si môžete prečítať tu:

Deti sa vydali po stopách sv. Františka

V pondelok 8. júla deti našej farnosti začali putovať po stopách sv. Františka, čo znamená, že sa začal prvý farský prímestský tábor. Odštartoval rannou svätou omšou v našom farskom kostole s o. Marekom. Po nej nasledovala zoznamovacia aktivita pred kostolom, pri ktorej deti Pánu Bohu vyjadrili, za čo sú mu vďačné. Animátorky si rozdelili deti do skupín a vyrazilo sa na výlet na Vyhliadkovú vežu na vrch Hradová.

Na mieste sa deti vyhrali na športovom ihrisku a posilnili sa chutným obedom. Nasledovalo kreslenie sv. Františka a katechéza o stvorení sveta, podaná hravou interaktívnou formou. Deti sa dozvedeli o tom, čo ktorý deň Pán Boh stvoril a zaspievali si známu pieseň Kto stvoril žmurkajúce hviezdy. Po aktivite o hádaní predmetov pomocou čuchu, hmatu a návodov kamarátov sa deti následne prešli náučným chodníkom so zvieratkami a vrátili sa lesom ku kostolu. Kým si ich vyzdvihli rodičia, stihli ešte zaujímavú hru na triedenie odpadu, ktorá rozhodne nebola žiadnou nudnou aktivitou. A prvý táborový deň, bohatý na nových kamarátov, zážitky a veľa zábavy, bol za nimi 🙂

Zajtra sa budú deti venovať téme Krása prírody, ktorú budú objavovať v Parku Anička. Nasledujúce dni čaká naše deti ešte výlet do Zoo, na Alpinku, do Dómu sv. Alžbety a napokon na Bankov. Tu sa  tábor zakončí sv. omšou v kaplnke na Hornom Bankove a záverečnou opekačkou aj s rodičmi, na ktorú ich aj touto cestou srdečne pozývame.


Na záver ostáva už len poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi za krásny čas a popriať všetkým deťom a ich animátorkám ešte veľa pekných zážitkov a kopec zábavy so sv. Františkom a novými kamarátmi 🙂

Homília Svätého Otca o sv. apoštoloch Petrovi a Pavlovi

Pápež František celebroval v sobotu 29.júna 2019 svätú omšu na Slávnosť sv. Petra a Pavla v Bazilike sv. Petra v Ríme. Slávnostnú sv. omšu spolu s ním koncelebrovalo, okrem iných kňazov, aj 31 nových arcibiskupov metropolitov, vysvätených v poslednom roku.

Slovenské znenie príhovoru Svätého Otca z tejto slávnosti si môžete prečítať tu:

Levočská púť 2019

Na najstaršom pútnickom mieste východného Slovenska, Mariánskej hore v Levoči, sa aj tohto roku koná tradičná Levočská púť, k úcte Božej matky Panny Márie. Vyvrcholí v nedeľu 7. júla slávnostnou odpustovou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným celebrantom bude J.Em. Kardinál Stanisław Ryłko, arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.

Víkendový program púte si môžete pozrieť tu:

Sv. omša v Kaplnke sv. Rozálie

Pozývame všetkých veriacich na každomesačnú sv. omšu za zosnulých farníkov, pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci počas sv. omše spomenú. Bude sa slúžiť v nedeľu 7. júla o 15.15 hod v Kaplnke sv. Rozálie.

Púť rodín vo Vysokej nad Uhom

Pozývame Vás na 28. púť rodín, ktorá sa bude konať v nedeľu 30. júna vo Vysokej nad Uhom, na novom pódiu pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Začína sa svätou omšou o 10:00 hod s obnovou manželských sľubov a požehnaním súsošia sv. rodiny. Omšu celebruje pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč, priamy prenos bude vysielaný v TV Lux. Moderovaný program pokračuje o 14.00 hod, pre deti budú pripravené hry a rôzne atrakcie v sprievode rodičov.

Na záver kňazi budú žehnať každú rodinu osobitne, aby ich Boh ochraňoval pred Zlým a obdaroval radosťou, láskou, pokojom, zdravím tela a duše.

Sviatok sv. Petra a Pavla

V sobotu 29.júna máme slávnosť a prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša bude vo farskom kostole o 8.00 hod.

Svätá omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

Pozývame Vás na slávenie sv. omše k úcte patróna našej farnosti, sv. Ondreja, v pondelok 24.júna o 18.00 hod. Budeme si počas nej vyprosovať uzdravenie tela i duše, ako aj Božiu ochranu a požehnanie. Na záver sa pomodlíme pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a príjmeme pomazanie požehnaným olejom sv. Ondreja. Hudobným hosťom večera bude spoločenstvo saleziánskych rodín z Prešova.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Posledný víkend 15-16.6.2019 sa niesol v našej farnosti vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti v sobotu prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.

Bol to nádherný pohľad na deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a trošku aj neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola sv. Ondreja v sprievode miništrantov a kňazov. Isto len máloktoré oko ostalo pri tejto príležitosti suché. Veď je to veľký zázrak prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom?

Otec Marek v homílií povzbudil deti aj dospelých, aby sme prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Zároveň apeloval na nás rodičov, aby sme nezabúdali svoje deti privádzať aj naďalej do chrámu a aby sme  aj my dospelí túžili po prijatí Eucharistie.

Veľká vďaka nášmu Bohu za tento nádherný deň! Prosíme o modlitby za naše deti aj rodičov, aby sme hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri slávení Eucharistie. Najbližšie už na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20. júna slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätá omša bude v našom kostole o 18.00 hod. Po nej vás pozývame pripojiť sa k Eucharistickej procesii okolo kostola; deti si môžu priniesť košíky s lupeňmi kvetov.

Čítaj viac