Príhovor pápeža Františka

Svätý Otec sa napoludnie v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie prihovoril veriacim na svätopeterskom námestí v Ríme. Začal priblížením evanjelia zo dňa, konkrétne slov chválospevu Panny Márie: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47) Cez objasnenie slovies velebiť a jasať chcel poukázať na to, že tak ako Panna Mária, aj my máme Bohu vzdávať chválu a vďaku za veľké veci, ktoré koná v našich životoch.

Po modlitbe Anjel Pána predniesol osobitné prosby za trpiacich. Svätý Otec prosil za obyvateľov Južnej Ázie, zasiahnutých dažďami a sýrske rodiny, poznačené vojnovými konfliktmi. Na záver požehnal 6000 ružencov, ktoré budú odoslané do sýrskych farností pre tých, ktorí prišli vo vojne o niekoho blízkeho.

Úplné znenie príhovoru pápeža Františka si môžete prečítať tu:

Celodenná adorácia

V utorok 20. augusta bude vo farskom kostole celodenná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Prosíme tých, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke v kostole. Eucharistia bude vyložená od 9.00-18.00 hod.

Kurz opatrovania

Arcidiecézna charita Košice ponúka akreditovaný kurz opatrovania kombinovanou formou v rozsahu 230 hodín s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Cena kurzu je 200 eur.

Obsah vzdelávacieho programu:

  • opatrovateľská činnosť
  • opatrovanie v detskom veku
  • anatómia človeka
  • pomoc pri výžive
  • mobilizácia klienta
  • prvá pomoc
  • vedenie domácnosti a ďalšie

Viac informácií získate v pracovných dňoch od 8.00- 15.00 hod na:

055/625 53 17, 0911 115 446, adch-ke@charita-ke.sk , www.charita-ke.sk

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Vo štvrtok 15.8.2019 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša bude v našom farskom kostole o 18.00 hod.
Do našej farnosti zároveň patrí aj kaplnka na Hornom Bankove, zasvätená práve Nanebovzatiu Panny Márie. V tento deň tu bude slúžená sobášna svätá omša o 15.00 hod.

Čítaj viac

Completorium Cassoviense 101

Vokálny súbor Gregoriana Vás pozýva na svoje 101. Completorium Cassoviense, ktoré sa koná v nedeľu 11.8.2019 o 19.00 hod v Kaplnke sv. Michala archanjela. Príďte si vychutnať atmosféru starobylej liturgie v starobylom chráme.

Podujatie pozostáva z dvoch hlavných častí- na úvod sa po latinsky spieva kompletórium (posledná časť dennej liturgie hodín) formou gregoriánskych spevov a záver patrí koncertnej časti, ktorá je dramaturgicky prispôsobená aktuálnemu liturgickému obdobiu. Liturgia hodín je denná modlitba zasvätených osôb, ale aj laikov rímskokatolíckeho obradu, ktorej podstatou je prednášanie žalmov.  Vstupné je dobrovoľné.

Najbližšie stretnutie bude 15.9.2019.

Relikvie sv. Košických mučeníkov vo farskom kostole sv. Ondreja

V nedeľu 4.8.2019 sme v našom chráme v rámci prípravy na jubileum 400 výročia smrti troch Košických mučeníkov privítali ich relikvie. Aj na príklade týchto svätých mužov nám otec Marek v dnešnej homílií pripomenul, že i naše materiálne bohatstvo môžeme využiť pre dobro blížnych a nášho spoločenstva. Pred svätou omšou sme sa začali modliť deviatnik, ktorý ukončíme 12.8.2019. Do tohto dátumu si môžeme tieto relikvie uctiť v našom kostole a za obvyklých podmienok získať odpustky.

Čítaj viac

Relikvie sv. košických mučeníkov v našej farnosti

V našej farnosti si budeme môcť uctiť od 4.8. do 12.8.2019 relikvie sv. košických mučeníkov. Ide o duchovnú prípravu celej arcidiecézy na veľké jubileum 400 rokov od ich smrti, ktoré budeme sláviť v septembri. Uctenie relikvií je spojené s možnosťou získať odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba Verím v Boha a modlitba na úmysel Sv. Otca). Modlitbu deviatnika sa začíname modliť v nedeľu 4.augusta a zakončíme ju v pondelok 12. augusta. V Gaboltove, Obišovciach a vo farnostiach dekanátu Košice- stred sa modlí celý deviatnik s relikviami počas deviatich dní. Pozývame Vás k účasti.

Modlitbu deviatnika si môžete stiahnuť tu:

Svätá omša za zosnulých farníkov

Pozývame Vás v nedeľu 4. augusta o 15.15 hod na slávenie svätej omše v Kaplnke sv. Rozálie. Bude slúžená za zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si veriaci pri slávení v osobných úmysloch spomenú.

Celodenná adorácia a spovedanie na prvý piatok

V piatok 2. augusta bude vo farskom kostole celodenná adorácia, v čase od 9.00 hod do 18.00 hod. Tí, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, sa môžu zapísať na hárok na nástenke v kostole.

Spovedá sa hodinu pred svätou omšou. Chorých budú duchovní otcovia navštevovať v piatok a v nedeľu popoludní.

Svätá omša s modlitbami za uzdravenie

V pondelok 29. júla budeme vo farskom kostole o 18.00 hod sláviť votívnu svätú omšu k úcte nášho patróna sv. Ondreja. Budeme ho prosiť o príhovor, aby nám Pán udelil milosť oslobodenia a uzdravenia duše i tela a chránil nás pred útokmi zla. Po krátkej adorácii a modlitbe pred Eucharistiou môžu veriaci prijať pomazanie olejom sv. Ondreja.

Privítame aj hudobného hosťa, ktorým bude spoločenstvo saleziánskych rodín z Prešova.

Srdečne Vás pozývame!