Kurz za vnútorné uzdravenie – Uzdravenie zranení zo vzťahov

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Mt 9, 35-36

Koinonia Ján Krstiteľ Vás pozýva na kurz venovaný uzdraveniu zo vzťahov, ktorý sa bude konať v dňoch 01.-03.februára 2019 v Komunitnom dome vo Vyšnom Klátove.
Poplatok za kurz je 17 eur bez ubytovania a 22 eur s ubytovaním.

Bližšie info a prihlasovanie na:

Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel

Komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva na tému: Požehnaný, ktorý sa uskutoční dňa 31. januára 2019 o 19:00 v našom farskom kostole. Hodina strávená pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, počas ktorej je možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru. Moderované slovo strieda ticho a spevy pod vedením členov Komunity Emanuel.

Viac o komunite tu:

Svätá omša za život

Spoločenstvo Deti sv. Alžbety Vás pozýva na najbližšiu sv. omšu za život, ktorá sa bude sláviť vo štvrtok 31.1.2019 v Kostole Božského Srdca Ježišovho (jezuiti), so začiatkom o 16:30 hod. Bude venovaná veľmi rozšírenej, no málo riešenej téme bolesti po skúsenosti umelého či spontánneho potratu.

Hosťom bude o. Matúš Marcin, exorcista košickej eparchie. Jeho služba je bohatým zdrojom skúseností s touto skrytou bolesťou; je to predovšetkým služba uzdravovania a pomoci. Bolesť po potrate je veľká, no rovnako veľké sú aj duchovné lieky, ktoré môžu ženám i mužom prinavrátiť radosť a nový život.

Svätá omša bude spojená s modlitbou za uzdravenie.

Viac info tu:

Omša k sv. Ondrejovi a pomazanie olejom

V pondelok 28. januára o 18:00 hod slávime votívnu sv. omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi, patrónovi našej farnosti. Pozývame vás k modlitbe za uzdravenia od chorôb tela i duše, za oslobodenie, požehnanie a ochranu. Po modlitbách k sv. Ondrejovi sa bude udeľovať pomazanie olejom sv. Ondreja, požehnaným v deň jeho sviatku.

Počas sv. omše a modlitieb nás budú chválami sprevádzať saleziánske rodiny z Prešova.

Duchovná obnova pre manželov

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Komunitou Emanuel organizuje prvé z troch stretnutí v rámci Duchovnej obnovy pre manželov, ktoré sa bude konať dňa 26.1.2019 od 8:30- 17:30 hod v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.
Témou stretnutia je Osobné obrátenie, sviatosť manželstva.

Program zahŕňa impulz na tému, adoráciu, zdieľanie v skupinách, čas pre pár, svätú omšu, program pre deti, obed a agapé.
Stretnutie je otvorené pre všetky manželské páry, ktoré túžia po oživení a prehĺbení vzájomného vzťahu a hľadajú povzbudenie do svojho manželského a rodinného života.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete tu.

Detské sväté omše

Po prázdninách sa opäť rozbehli piatkové detské sväté omše. Deti si počas katechézy s pánom farárom zrekapitulovali, aké zvieratká boli doteraz v ich príbehu zachránené, a hádali, aké zvieratká boli pri jasličkách, keď sa narodil Ježiško.  Pripomenuli si, že Ježiško dostal mnoho darov, medzi nimi aj ovečku od chudobných pastierov. Preto boli aj prvoprijímajúce deti pozvané, aby tak, ako kedysi pastieri venovali malému Ježiškovi svoj najdrahší poklad- ovečku, aj oni priniesli v podobe kresby niečo, čo majú najradšej. 

Čítaj viac

Sviatok Zjavenia Pána

V nedeľu 6. januára sme vo všetkých kostoloch našej farnosti slávili sviatok Zjavenia Pána- Troch kráľov. Pripomína nám deň, kedy bol Ježiš ako Boží syn a Spasiteľ zjavený všetkým národom. 
Ranná sv. omša sa v našom farskom kostole začala obradom požehnania vody- duchovný otec po prednesení modlitby požehnal vodu,soľ a kriedu, ktoré si veriaci vzali po sv. omši na posvätenie svojich príbytkov. Svätenou vodou boli pokropení aj samotní veriaci. Počas homílie, ako býva zvykom v tento deň, boli slávnostne oznámené dátumy Veľkej noci a ostatných pohyblivých sviatkov. Nasledujúcu nedeľu slávime Sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa zároveň začína Cezročné obdobie. 

Putovné Sväté písmo

Aj v tomto roku vás pozývame zapojiť sa do čítania putovného Svätého písma, ktoré koluje v rodinách našej farnosti od mája minulého roka. Ide o iniciatívu Inštitútu rodiny v Košiciach, ktorého túžbou bolo, aby sa Božie slovo stávalo čoraz viac súčasťou každodenného života rodín v našom meste. 
Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť do čítania, môžu sa zapísať na hárok na nástenke v kostole. Písmo sa číta v rodine jeden týždeň, na pokračovanie. Po prečítaní sa odovzdá v sakristii pred sv. omšou o 10.hod; preberá sa po tejto sv. omši, spolu so sviecou, ktorá sa môže pri čítaní zapáliť. Odporúča sa začať krátkou modlitbou k Duchu Svätému. Bližšie info na nástenke.

Ďakovná svätá omša

V posledný deň roka sa farníci spolu s duchovnými otcami Farnosti sv. Ondreja zišli na slávení ďakovnej sv. omše. Veriaci boli povzbudení zamyslieť sa nad tým, čo nám Nebeský Otec požehnal v uplynulom roku, za čo všetko môžeme byť Bohu vďační. Na záver sv. omše sa pred vyloženou Eucharistiou duchovný otec pomodlil s prítomnými ďakovnú pobožnosť. Po nej nasledoval chválospev Te Deum a požehnanie Sviatosťou oltárnou. 
Keďže bol zároveň posledný pondelok v mesiaci, veriaci mali možnosť zúčastniť sa na pomazaní olejom sv. Ondreja. Pomazanie olejom je určené všetkým, ktorí bojujú s chorobami duše či tela, ale aj tým, ktorí túžia po Božom požehnaní a ochrane. 
Najbližšie sa bude pomazanie vysluhovať 28.1.2019.

Sviatok sv. Rodiny

Cirkev slávila v nedeľu 30.decembra Sviatok Svätej rodiny. Pri tejto príležitosti sme vo farskom kostole mali pri sv. omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín. V kázni bolo poukázané na to, že najdôležitejším prvkom ochrany dnešnej rodiny a detí sú samotní rodičia, ktorí majú byť vnímaví a vedieť odhaliť možné ohrozenia číhajúce na ich deti a rodiny.  Predpokladom na to je predovšetkým neustála modlitba otcov a mám za svoje rodiny. Po homílii duchovný otec predniesol úvodný príhovor a spolu s manželmi sa modlili modlitbu požehnania. Na záver sv. omše duchovný otec požehnal všetky rodiny našej farnosti a zveril ich pod ochranu Svätej rodiny.