Sviatok Zjavenia Pána

V nedeľu 6. januára sme vo všetkých kostoloch našej farnosti slávili sviatok Zjavenia Pána- Troch kráľov. Pripomína nám deň, kedy bol Ježiš ako Boží syn a Spasiteľ zjavený všetkým národom. 
Ranná sv. omša sa v našom farskom kostole začala obradom požehnania vody- duchovný otec po prednesení modlitby požehnal vodu,soľ a kriedu, ktoré si veriaci vzali po sv. omši na posvätenie svojich príbytkov. Svätenou vodou boli pokropení aj samotní veriaci. Počas homílie, ako býva zvykom v tento deň, boli slávnostne oznámené dátumy Veľkej noci a ostatných pohyblivých sviatkov. Nasledujúcu nedeľu slávime Sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa zároveň začína Cezročné obdobie. 

Putovné Sväté písmo

Aj v tomto roku vás pozývame zapojiť sa do čítania putovného Svätého písma, ktoré koluje v rodinách našej farnosti od mája minulého roka. Ide o iniciatívu Inštitútu rodiny v Košiciach, ktorého túžbou bolo, aby sa Božie slovo stávalo čoraz viac súčasťou každodenného života rodín v našom meste. 
Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť do čítania, môžu sa zapísať na hárok na nástenke v kostole. Písmo sa číta v rodine jeden týždeň, na pokračovanie. Po prečítaní sa odovzdá v sakristii pred sv. omšou o 10.hod; preberá sa po tejto sv. omši, spolu so sviecou, ktorá sa môže pri čítaní zapáliť. Odporúča sa začať krátkou modlitbou k Duchu Svätému. Bližšie info na nástenke.

Ďakovná svätá omša

V posledný deň roka sa farníci spolu s duchovnými otcami Farnosti sv. Ondreja zišli na slávení ďakovnej sv. omše. Veriaci boli povzbudení zamyslieť sa nad tým, čo nám Nebeský Otec požehnal v uplynulom roku, za čo všetko môžeme byť Bohu vďační. Na záver sv. omše sa pred vyloženou Eucharistiou duchovný otec pomodlil s prítomnými ďakovnú pobožnosť. Po nej nasledoval chválospev Te Deum a požehnanie Sviatosťou oltárnou. 
Keďže bol zároveň posledný pondelok v mesiaci, veriaci mali možnosť zúčastniť sa na pomazaní olejom sv. Ondreja. Pomazanie olejom je určené všetkým, ktorí bojujú s chorobami duše či tela, ale aj tým, ktorí túžia po Božom požehnaní a ochrane. 
Najbližšie sa bude pomazanie vysluhovať 28.1.2019.

Sviatok sv. Rodiny

Cirkev slávila v nedeľu 30.decembra Sviatok Svätej rodiny. Pri tejto príležitosti sme vo farskom kostole mali pri sv. omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín. V kázni bolo poukázané na to, že najdôležitejším prvkom ochrany dnešnej rodiny a detí sú samotní rodičia, ktorí majú byť vnímaví a vedieť odhaliť možné ohrozenia číhajúce na ich deti a rodiny.  Predpokladom na to je predovšetkým neustála modlitba otcov a mám za svoje rodiny. Po homílii duchovný otec predniesol úvodný príhovor a spolu s manželmi sa modlili modlitbu požehnania. Na záver sv. omše duchovný otec požehnal všetky rodiny našej farnosti a zveril ich pod ochranu Svätej rodiny. 

Pozvánka na farský ples

Srdečne Vás pozývame na prvý farský ples, ktorý sa uskutoční
v sobotu 9.2.2019 so začiatkom o 18:00 hod.
v budove Inštitútu vzdelávania Veterinárnych lekárov na Podhradovej.

V cene 25 € na osobu je zahrnutý prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, švédske stoly, nealko, zlosovateľná vstupenka na tombolu, hudba, prenájom priestorov.

Vstupenky si bude možné zakúpiť po novom roku v sakrestii kostola.

Ďakovná omša na konci roka a pomazanie olejom sv. Ondreja

Pozývame celú farnosť na ďakovnú sv. omšu na konci roka 31.decembra o 16:00. Veľa sme od Pána dostali, tak buďme úprimne vďační. Vzhľadom k tomu, že Silvester pripadol v tomto roku na posledný pondelok v mesiaci, budeme po ďakovnej omši mazať olejom sv. Ondreja. Sv. Ondrej je náš patrón a zároveň veľký pomocník v boji s chorobami duše i tela. Na pomazanie pozývame nie len chorých, ale všetkých, ktorí túžia po ochrane Božej a Božom požehnaní, ktoré sv. Ondrej vyprosuje.

Na príhovor sv. Ondreja nech nás žehná Pán, a nech nás uzdravuje od každej choroby tela i duše, nech nás oslobodzuje z každého puta so zlom a chráni nás na našej pozemskej púti.

Vianočná omša vo svätej noci

Vianočnú omšu v noci sme začali v našej farnosti sláviť 24. Decembra o 22:00. V sprievode bolo do jasieľ prinesené malé Božie dieťa. V presvätú noc, keď Panna Mária porodila svojho Syna sme boli povzbudení k tomu, aby sme jeden pre druhého boli darom. Nech Božie dieťa v nás nachádza každý deň dar a vďačnosť za Jeho lásku k nám. Na záver sv. omše sme s veľkou radosťou spievali snáď tú najslávnejšiu Vianočnú koledu – Tichá noc, svätá noc! S prianím požehnaných a radostných Vianoc, sme sa rozišli domov.

Vianočná omša za účasti detí

V pondelok 24. Decembra sme začali sláviť Vianočné sviatky sv. omšou za účasti detí o 16:00. Deti s horiacimi kahančekmi sprevádzali malého Ježiška až k oltáru, kde ho duchovný otec vložil do jasieľ. Zapálili sa svetielka na Vianočnom stromčeku a v Betleheme. Počas slávnostného spevu Glória in excelsis Deo sa postupne zapaľovali od Betlehemského svetla všetky sviece na oltári i pri Bohostánku a sv. Ondrejovi. Následne sa rozsvietili svetlá v celom kostole a slávila sa sv. omša. V kázni duchovný otec pripomenul, že všetky deti čakajú na Vianoce darčeky. Zároveň sa poďakoval deťom, rodičom, ale aj ostatným za to, že aj Ježiškovi pripravili darčeky – vianočný stromček, ozdoby a kolísku plnú dobrých skutkov. Nezabúdajme na to, že Božie dieťa čaká darček od každého z nás. A čo tak mu darovať náš čas nielen počas Vianoc ale aj v priebehu roka?

Detská sv. omša a moderovaná adorácia

V piatok 7.12.2018 sme v našom farskom kostole slávili detskú sv. omšu, počas ktorej medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý prišiel deťom zvestovať posolstvo o tom, že konať dobro sa vyplatí a zároveň deťom zadal domácu úlohu na celé adventné obdobie a to prípravu ozdôb v červenej farbe na
vianočný stromček, ktorý bude darčekom pre Ježiška. Po sv. omši každé dieťa dostalo od sv. Mikuláša sladké prekvapenie. Následne o. Marek spolu s mladými a ďalšími veriacimi adorovali slovom aj piesňou pred eucharistickým Kristom. Spoločne sme chválili Pána za dar viery v našich rodinách a prosili sme nebeského Otca, aby ochraňoval všetkých ľudí z našej farnosti a sprevádzal ich svojim požehnaním.