Volanie na Otca

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice a mládežnícke spoločenstvo Mahaim, pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež, vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční 19.01.2020 o 17.00 hod v našom farskom kostole.

Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu arcidiecézu.

PROGRAM

  • 17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
  • 17:30-18:00 Slovo
  • 18:00-19:00 Modlitba chvál, moderovaná adorácia, eucharistické požehnanie