Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude vo farskom kostole adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou v pondelok 20. januára, v utorok 21. januára a v piatok 24. januára od 17.00 – 18.00 hod.