Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha na severnej pologuli od 18. do 25. januára 2020. Tohtoročnou témou je: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.“ (Sk 28,2)

Od samého začiatku chcel Ježiš, aby všetci veriaci boli jedno (Jn 17, 20-23). Je preto veľmi bolestné vidieť toľké rozdelenie medzi kresťanmi. Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého. Táto výzva sa týka celej Cirkvi a uskutočňuje sa obrátením srdca, modlitbou, vzájomným bratským poznaním a teologickým dialógom. Je povinnosťou každého kresťana modliť sa za znovuzjednotenie Cirkvi. Hoci môžeme spolupracovať s Duchom Svätým a spoločne sa o túto jednotu snažiť, iba Boh prináša pravú jednotu.

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Každý rok 10. februára slávia mnohí kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú príchod kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb (Sk 27, 18- 28, 10), je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Modlitba za jednotu kresťanov

Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby sme boli jedno, prosíme Ťa za jednotu kresťanov, tak ako ty chceš a skrze prostriedky, ktoré ty chceš. Nech nám Tvoj Duch dá prežívať utrpenie z rozdelenia, vidieť naše hriechy a dôverovať v nádeji, ktorá je nad všetko očakávanie. Amen