Večer milosrdenstva: „Poďme, plesajme…“

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší Večer milosrdenstva s témou „Poďme, plesajme…“ vo štvrtok 9. januára 2020 v našom farskom kostole. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.