Stretnutie birmovancov

Pozývame našich birmovancov na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. januára 2020 v kostole. Začíname svätou omšou o 18.00 hod, po nej nasledujú skupinky.