Žena – si vzácna

V dnešný deň, kedy si pripomíname ženu a jej sviatok, chcem vysloviť Bohu veľkú vďačnosť za dar života každej ženy. Nielen muži, ale mnohokrát aj ženy, si častokrát neuvedomujú hodnotu človeka – ženy, človeka – muža. Stane sa to osudným vtedy, keď je potrebné prejaviť svoje postoje a rozhodne sa aj zachovať. Bez úcty k životu človeka, je potom svet ochotný obetovať životy mnohých pre záujmy skupiny mocných.

Nech je nám dnešný deň a dnešný sviatok žien príležitosťou k tomu, aby sme si všetci nie len uvedomili ľudskú dôstojnoť žien, dievčat, matiek, starých mám, zasvätených sestier, ale mali k nim úctu a boli voči nim pozorní.

Blahoželám ženám a posielam každej z Vás kyticu uvitú z osobných modlitieb.

otec Marek, farár

Dar Všemohúceho

Nedeľné zamyslenie

Pápež František počas svätej noci poukázal na to, že malé Božie dieťa je dané pre nás. Prišlo na svet preto, lebo miluje človeka. Práve, keď si my ľudia na Vianoce dávame dary, tak dieťa menom Ježiš nám prinesie ako dar samého seba. No nie len to, zároveň prináša dar Všemohúceho v podobe vakcíny, ako to na sviatočný večer sv. Štefana povedal prof. Krčméry po tom, čo ho zaočkovali ako prvého Slováka. „Boh svojich nedovolí skúšať nad ich sily“… aj túto vetu z Biblie profesor po zaočkovaní spomenul vidiac, že zdravotníci a celý systém je už na pokraji kolapsu. Pre mnohých je vakcína svetlom na konci tunela. Ja som presvedčený, že je malým svetielkom lampy, ktoré nám môže ukázať cestu k tomu skutočnému Svetlu, ktoré prišlo na svet – a to je Božie dieťa. Dokážeme aj v tomto čítať znamenie časov?

Na prahu Nového roka vyprosujem všetkým skutočné svetlo, aby sme vedeli rozoznať dobro od zla, aby sme videli tých, ktorí nás potrebujú a dokázali zapáliť plameň nádeje tam, kde už dávno vyhasol. Starý rok bol pre každého z nás skúškou, a v tom Novom roku sa ukáže, či sme v nej obstáli. Preveria nás naše skutky…!

S novým odhodlaním: Do toho!

otec Marek

Noc so Všetkými Svätými

Na sviatok Všetkých Svätých som zažil niečo neopakovateľné. V sobotu pred týmto sviatkom, keď sa na Slovensku vytvárali dlhé rady občanov, ktorí sa chceli nechať otestovať na Covid 19, som trávil čas na našom cintoríne sv. Rozálie. Pripravoval som kaplnku na nočné bdenie, no bolo potrebné aj pripraviť fakle a kahance a rozmiestniť ich popri ceste v areáli cintorína, aby tí, ktorí sa prídu modliť v noci, tak sa vedeli orientovať. Nakoniec mi pomohol aj sám mesiac, ktorý svojím jasným svetlom nahradil nočné pouličné lampy. Túto modlitbovú akciu som si dovolil organizovať aj preto, lebo od jednej ráno do piatej bolo možné vyjsť von, nakoľko neplatil zákaz vychádzania.

Po otestovaní sa som si na chvíľu ľahol do postele, aby som si aspoň dve hodiny pospal.  Bol som však netrpezlivý, pretože som sa na toto nočné bdenie veľmi tešil. Nie preto, že by som trpel nespavosťou, ale preto, lebo modlitby v noci majú svoju silu. A to aj preto, lebo človek musí priniesť nejakú obetu. Začali sme ráno o 1:00 a niekoľko osôb sa pridalo k tejto modlitbe a bdeniu. V šere kaplnky blikali sviečky a ich svetlo osvecovalo sochy a obrazy svätých. Bolo to stretnutie so svätými a bolo to veľmi dojemné. V tú noc bolo cítiť ich prítomnosť a trochu citlivejšie duše mohli začuť aj ich spev na Božiu chválu. Pridal som sa k tomuto spevu, a to zvlášť počas sv. omše o 3:15 ráno, ktorú som obetoval za chorých a odvrátenie epidémie. Prosil som ich, ako priateľov, aby nám pomohli a vyprosili ukončenie epidémie. Prosil som svätých pustovníkov, ktorí na tomto mieste pôsobili v minulosti viac ako sto rokov a v kaplnke sv. Rozálie sa dňom i nocou modlili za ochranu mesta a jeho obyvateľov. Nezabúdajme, že na našich cintorínoch sa uchovávajú ostatky mnohých svätých, ktorých mená ani nepoznáme. Ide o obyčajných ľudí, ktorí aj napriek tomu, že boli hriešni, mali odvahu nasledovať Ježiša Krista a byť mu nablízku.

Po sv. omši som s hŕstkou horlivých veriacich, ktorí čakali v chlade pred kaplnkou počas sv. omše, prešiel modliac sa s relikviami sv. Rozálie po cintoríne, aby som požehnal mesto Košice, jeho obyvateľov a celé Slovensko. Bol som dojatý vierou tých, ktorí kráčali so mnou ako aj tých, ktorí prišli uprostred noci sa modliť. Bolo nás zopár na Rozálii a zopár vo farskom kostole a niektorí doma pri online prenose. No verím, že obeta, ktorú sme spolu podstúpili, prinesie žiadané ovocie a aj ostatní pochopia, že v ťažkých časoch sa treba zaprieť a obetovať sa.

Na takéto mimoriadne udalosti sa nezabúda. Dal by Boh, aby pandémia čím skôr ustala, no zároveň, aby sa v nás niečo natrvalo zmenilo.                                    

Otec Marek

ďakujem Šimonovi Pavlišinovi za pomoc a nádherné fotografie zachycujúce neopakovateľné momenty (čoskoro ich uverejníme v galérii)

ďakujem manželom Karlovi a Renáte a našej koordinátorke Monike za pochotu pomôcť

Život vo farnosti po 2. novembri

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

Sv. omše

 • Vysielané denne online z kaplnky sv. Rozálie od pondelka do soboty o 16:00, v nedeľu o 15:15 s úmyslom za odvrátenie epidémie (max. 5 osôb + kňaz, ostatní sledujú online z domu)
 • Sv. omša o 18:00 na Podhradovej od pondelka do soboty na vopred nahlásené úmysly (max. 5 osôb + kňaz)
 • Sv. omše v nedeľu o 8:00 a 10:00 na vopred nahlásené úmysly (max.  5 osôb + kňaz na každej sv. omši)
 • Miesta na sv. omši sú prednostne vyhradené pre tých, na ktorých úmysel je sv. omša (prosíme veriacich, ktorí si rezervovali úmysel sv. omše, aby svoju účasť a počet osôb potvrdili cez telefón alebo email najneskôr deň vopred. V opačnom prípade bude miesto ponúknuté ďalším veriacim)
 • V prípade záujmu o účasť na sv. omši nás kontaktujte. Voľné miesto Vám po dohode rezervujeme.
 • Pre všetkých vysielame sv. omšu z kaplnky sv. Rozálie denne cez youtube a farskú internetovú stránku www.svondreja.sk

Kostol

 • farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu (max. 1 osoba na 15 m2):

od pondelka do piatku od 17:00 do 18:00 (súkromná adorácia)

od 18:00 do 18:30 vyhradený pre účastníkov sv. omše

v nedeľu od 8:00 do 19:00 (celodenná súkromná adorácia),

od 8:00-8:30 a 10:00 -10:30 vyhradený pre účastníkov sv. omší.

Kňazi

 • sú vo farskom kostole k dispozícii veriacim v pracovné dni od 17:00 do 19:00 (spovedanie, sv. prijímanie a iná duchovná služba), v nedele od 8:00 do 11:00 a 18:00-19:00 (sv. prijímanie mimo omše)

Farská kancelária

 • uprednostňuje sa emailová komunikácia alebo cez telefón
 • úradné záležitosti vybavujeme v kancelárii po večernej sv. omši v utorok a vo štvrtok

Sviatosti a sväteniny a iné

 • sa vysluhujú jednotlivo, na požiadanie a po dohode s kňazom  (spoveď, pomazanie nemocných, sv. prijímanie, rôzne požehnania)
 • všetky ostatné hromadné podujatia, modlitebné spoločenstvá, farské stretnutia sú pozastavené

Výnimky zo zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb

 • Krsty, sobáše, pohreby

Kontakt

0948 290 607

email: farnostsvondreja@gmail.com

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.svondreja.sk

JCDr. Marek Ondrej, farár

Farnosť v čase zákazu vychádzania – aktualizované

V tieto dni, ktoré každý prežívame s určitou dávkou neistoty a opatrnosti, nikto z nás nevie, čo bude zajtra. A to nie len v otázke toho, čo sa týka opatrení a nariadení Vlády SR, ale ani vlastného zdravotného stavu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu je potrebné, aby sme boli všetci zodpovední, no zároveň potrebujeme dôverovať Nášmu Otcovi. Zrejme táto situácia bude trvať dlhšie ako len do 1.11.2020.

Ako budeme fungovať?

 • Sv. omše budeme sláviť každý deň v kostole na Podhradovej a aj v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne. Najbližší týždeň budú pri sv. omšiach na Rozálii o 16:00 slúžené sv. omše (online prenášané), ktoré veriaci si pred časom rezervovali vo farskom kostole na večernú sv. omšu o 18:00. Zrejme tomu bude tak aj po 1.11.2020.
 • Na sv. omši nesmú byť prítomní veriaci, nakoľko platí zákaz vychádzania (nesmú sa združovať ani pred kostolom)
 • Sv. omše slávime na dohodnuté úmysly. Kto by chcel sv. omšu preložiť na iný termín (zrejme až v po novom roku), nech telefonuje na farské telefónne číslo, alebo nech napíše požiadavku na farský email.
 • V nedeľu 1.11. slávime Sviatok Všetkých svätých.
 • V nedeľu 1.11. od 1:00 do 5:00 slávime aj noc Všetkých svätých, ktorých budeme prosiť o pomoc v boji s pandémiou. Vyzývame na nočné bdenie!
 • V nedeľu 1.11.2020 bude otvorený farský kostol na Podhradovej k súkromnej modlitbe a eucharistickej poklone od 01:00 do 5:00. V tomto čase bude možné prijať Eucharistiu a kňazi budú k dispozícii (od 01:00 do 05:00 neplatí zákaz vychádzania).
 • Cintorín sv. Rozálie bude mimoriadne otvorený v nedeľu 1.11.2020 aj od 01:00 do 05:00.
 • Modlitby za odvrátenie epidémie a nočné bdenie budú prebiehať mimoriadne aj v kaplnke sv. Rozálie dňa 1.11.2020 od 1:00 do 5:00. Kaplnka bude otvorená na súkromnú modlitbu okrem času sv. omše. V kaplnke bude možné prijať Eucharistiu v čase súkromnej modlitby.
 • Sv. omša za chorých na koronavírus a odvrátenie epidémie bude slávená v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie o 3:15 ráno dňa 1.11.2020 bez veriacich. Prenesieme ju aj online. Po nej duchovný otec Marek vykoná procesiu s relikviami sv. Rozálie v areáli cintorína a udelí požehnanie mestu Košice a Slovensku.
 • V nedeľu 1.11.2020 o 15:15 bude sv. omša z kaplnky sv. Rozálie prenášaná online spojená s pobožnosťou za zosnulých.
 • Dňa 2.11. slávime dušičkovú sv. omšu za zosnulých o 18:00, ktorých mená ste vhodili (alebo vhodíte) do schránky v kostole. Prenášame ju online.
 • Sviatosť zmierenia zvlášť zomierajúcim vysluhujeme na požiadanie (kontaktujte nás telefonicky). Prosíme, aby si ostatní veriaci dohodli sviatosť zmierenia individuálne s kňazom.
 • Krsty, pohreby, sobáša sa vysluhujú.
 • Farská kancelária je zatvorená – stránky nech sa hlásia telefonicky alebo cez email.
 • Všetky farské stretnutia, modlitbové stretnutia, katechézy a podobne sú do odvolania pozastavené.
 • Prosíme Vás, aby ste zodpovedne rešpektovali všetky hygienické nariadenia – mali pri vstupe do kostola rúško a použili dezinfekciu na ruky.

Online prenosy nádjete na našej webovej stránke: www.svondreja.sk