Život vo farnosti po 2. novembri

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

Sv. omše

 • Vysielané denne online z kaplnky sv. Rozálie od pondelka do soboty o 16:00, v nedeľu o 15:15 s úmyslom za odvrátenie epidémie (max. 5 osôb + kňaz, ostatní sledujú online z domu)
 • Sv. omša o 18:00 na Podhradovej od pondelka do soboty na vopred nahlásené úmysly (max. 5 osôb + kňaz)
 • Sv. omše v nedeľu o 8:00 a 10:00 na vopred nahlásené úmysly (max.  5 osôb + kňaz na každej sv. omši)
 • Miesta na sv. omši sú prednostne vyhradené pre tých, na ktorých úmysel je sv. omša (prosíme veriacich, ktorí si rezervovali úmysel sv. omše, aby svoju účasť a počet osôb potvrdili cez telefón alebo email najneskôr deň vopred. V opačnom prípade bude miesto ponúknuté ďalším veriacim)
 • V prípade záujmu o účasť na sv. omši nás kontaktujte. Voľné miesto Vám po dohode rezervujeme.
 • Pre všetkých vysielame sv. omšu z kaplnky sv. Rozálie denne cez youtube a farskú internetovú stránku www.svondreja.sk

Kostol

 • farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu (max. 1 osoba na 15 m2):

od pondelka do piatku od 17:00 do 18:00 (súkromná adorácia)

od 18:00 do 18:30 vyhradený pre účastníkov sv. omše

v nedeľu od 8:00 do 19:00 (celodenná súkromná adorácia),

od 8:00-8:30 a 10:00 -10:30 vyhradený pre účastníkov sv. omší.

Kňazi

 • sú vo farskom kostole k dispozícii veriacim v pracovné dni od 17:00 do 19:00 (spovedanie, sv. prijímanie a iná duchovná služba), v nedele od 8:00 do 11:00 a 18:00-19:00 (sv. prijímanie mimo omše)

Farská kancelária

 • uprednostňuje sa emailová komunikácia alebo cez telefón
 • úradné záležitosti vybavujeme v kancelárii po večernej sv. omši v utorok a vo štvrtok

Sviatosti a sväteniny a iné

 • sa vysluhujú jednotlivo, na požiadanie a po dohode s kňazom  (spoveď, pomazanie nemocných, sv. prijímanie, rôzne požehnania)
 • všetky ostatné hromadné podujatia, modlitebné spoločenstvá, farské stretnutia sú pozastavené

Výnimky zo zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb

 • Krsty, sobáše, pohreby

Kontakt

0948 290 607

email: farnostsvondreja@gmail.com

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.svondreja.sk

JCDr. Marek Ondrej, farár