Dar Všemohúceho

Nedeľné zamyslenie

Pápež František počas svätej noci poukázal na to, že malé Božie dieťa je dané pre nás. Prišlo na svet preto, lebo miluje človeka. Práve, keď si my ľudia na Vianoce dávame dary, tak dieťa menom Ježiš nám prinesie ako dar samého seba. No nie len to, zároveň prináša dar Všemohúceho v podobe vakcíny, ako to na sviatočný večer sv. Štefana povedal prof. Krčméry po tom, čo ho zaočkovali ako prvého Slováka. „Boh svojich nedovolí skúšať nad ich sily“… aj túto vetu z Biblie profesor po zaočkovaní spomenul vidiac, že zdravotníci a celý systém je už na pokraji kolapsu. Pre mnohých je vakcína svetlom na konci tunela. Ja som presvedčený, že je malým svetielkom lampy, ktoré nám môže ukázať cestu k tomu skutočnému Svetlu, ktoré prišlo na svet – a to je Božie dieťa. Dokážeme aj v tomto čítať znamenie časov?

Na prahu Nového roka vyprosujem všetkým skutočné svetlo, aby sme vedeli rozoznať dobro od zla, aby sme videli tých, ktorí nás potrebujú a dokázali zapáliť plameň nádeje tam, kde už dávno vyhasol. Starý rok bol pre každého z nás skúškou, a v tom Novom roku sa ukáže, či sme v nej obstáli. Preveria nás naše skutky…!

S novým odhodlaním: Do toho!

otec Marek