S vďakou za rok 2020

Tak ako predošlé roky, i v posledný deň roku 2020 sme v našom farskom spoločenstve ďakovali za všetky dobrá a požehnania, ktoré nám Pán dal. Napriek neľahkému roku, ktorý nám priniesol aj veľa strát, obmedzení či trápenia, boli sme v úvode pozvaní spomenúť si na to dobré, čo Pán iste každému z nás dal. Svätú omšu celebroval náš duchovný otec Marek Ondrej a koncelebroval duchovný otec Radoslav Lojan, za prítomnosti veriacich v chráme i divákov prostredníctvom online prenosu. Na záver sme spievali slávnostné Te deum, s ktorým sa v tento deň spája možnosť získania odpustkov.

V príhovore o. Marek pripomenul, na čo by sme mali v týchto chvíľach pamätať a o čo sa usilovať, aby sme cítili posilu a dôveru v Božiu prítomnosť. Zaznievali najmä slová radosť, vernosť a požehnanie. Radosť v súvislosti s narodením dieťaťa menom Emanuel- Boh s nami. Napriek náročnej situácii, ktorej sme minulý rok čelili, vianočné sviatky zostali sviatkami narodenia Božieho dieťaťa. Dieťaťa, z príchodu ktorého mali radosť nielen Mária a Jozef,ale aj pastieri, obyvatelia Betlehema a ďalšie generácie ľudí na celom svete. Malého dieťa, v ktorom všetci videli symbol nádeje. Ďalej sa v úvahe dotkol sľubu vernosti. Keď si dvaja mladí ľudia sľúbia vernosť v manželstve, je to veľká radosť pre nich i pre ich rodičov. Krízy však preveria tento sľub a niekedy sa stane, že títo manželia svoj sľub porušia a nezotrvajú ďalej v tomto záväzku, ktorý si dali. Tak podobne preverí kríza aj vzťah človeka k Bohu. Aj táto doba nás priam vedie k tomu, aby sme pochybovali o Božej dobrote, o tom , či je Boh verný, keď sa deje okolo nás to všetko. Boh však odpovedá, no iným spôsobom ako by možno niekto očakával. Boh sa nám prihovára cez prítomnosť dieťaťa, ktoré prichádza na svet a s ním radosť, nádej a uistenie, že Boh je verný, že nás prevedie aj cez túto krízu. Otec Marek nás vyzval, aby sme do nového roka vstupovali s touto nádejou Božej vernosti, s dôverou, že s ním zvládneme všetko. Pozval nás, aby sme pri želaniach šťastia a zdravia do nového roka, pripájali aj úprimné slová požehnania všetkým, komu budeme priať. Ale tiež aby sme požehnanie adresovali aj chorým, zdravotníkom, duchovným pastierom, politikom či zomierajúcim. Aby sme si vzájomne želali dobro a to, aby nám to Božie dieťa prinieslo uzdravenie nielen od korony, ale najmä nás uzdravovalo od neduhov ako je nenávisť, neláska, egoizmus, hnev, neúcta, nevraživosť, a pod. Nech zvíťazí nad tým všetkým to dieťa, ktoré už raz zvíťazilo na kríži…

Popri vďake Bohu za to všetko, čo sme mu každý sám za seba i spoločne predostreli počas tejto svätej omše či týchto posledných dní roka, chcem v mene nás farníkov, pridať ešte jedno poďakovanie. A to Vám, o. Marek, za to, že ste v tom náročnom a neistom čase s nami boli, nakoľko to bolo možné. Hoci to ani pre Vás nebolo iste jednoduché, nezabúdali ste na to, byť pri svojich veriacich, hoci len na diaľku, cez slová povzbudenia, každodenné modlitby, online prenosy omší, podávanie sv. prijímania, adorácie či neskôr aj možnosti účasti na sv. omšiach. Ďakujeme za obety, ktoré ste neraz priniesli aj nad rámec svojich povinností. Jednou z nich bolo i nočné bdenie v čase dušičiek. Takisto sme veľmi vďační za duchovného otca Rada a duchovného otca Blažeja, ktorí prichádzali a slúžili, nakoľko to bolo potrebné. Zo srdca vám, naši duchovní otcovia, ďakujeme za vašu vytrvalú, láskavú a obetavú službu! Nech vás naďalej Pán sprevádza, posiňuje a chráni, nech vás požehnáva a obdarúva pevnou vierou, múdrosťou, silou, zdravím a radosťou v každý deň nového roka! Svätý Ondrej a svätá Rozália nech orodujú za vás!