Žena – si vzácna

V dnešný deň, kedy si pripomíname ženu a jej sviatok, chcem vysloviť Bohu veľkú vďačnosť za dar života každej ženy. Nielen muži, ale mnohokrát aj ženy, si častokrát neuvedomujú hodnotu človeka – ženy, človeka – muža. Stane sa to osudným vtedy, keď je potrebné prejaviť svoje postoje a rozhodne sa aj zachovať. Bez úcty k životu človeka, je potom svet ochotný obetovať životy mnohých pre záujmy skupiny mocných.

Nech je nám dnešný deň a dnešný sviatok žien príležitosťou k tomu, aby sme si všetci nie len uvedomili ľudskú dôstojnoť žien, dievčat, matiek, starých mám, zasvätených sestier, ale mali k nim úctu a boli voči nim pozorní.

Blahoželám ženám a posielam každej z Vás kyticu uvitú z osobných modlitieb.

otec Marek, farár