Krížové cesty vo farnosti

Počas pôstneho obdobia sa budeme v našej farnosti spoločne modliť krížové cesty každý piatok o 17:30 hod.

11. marec / ružencové bratstvo

18. marec / birmovanci

25. marec / miništranti

01. apríl / manželia z manželských večerov

08. apríl / prvoprijímajúce deti

15. apríl – Veľký piatok / veriaci farnosti