Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel vás srdečne pozýva na najbližší Večer milosrdenstva v našom farskom kostole. Bude sa niesť v téme „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6,51). Večer chvál a modlitieb sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2022 a začne sa svätou omšou o 18:00 hod. Po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity.