Číslo účtu na pomoc ukrajinským utečencom vo farnosti – SK 76 0900 0000 0051 6482 2126

Farnosť sv. Ondreja na Podhradovej zriadila dotačný účet, na ktorý môžu darcovia prispieť finančnými prostriedkami pre potreby utečencov z Ukrajiny, o ktorých sa v našej farnosti staráme od 16. marca. V súčasnosti je u nás ubytovaných 50 ľudí, dospelých aj detí. Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť “ pomoc- ukrajina“.

Vopred srdečná vďaka za každý dar!