Adorácie v tomto týždni

Tento týždeň vás pozývame na tichú modlitbu a adoráciu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou v pondelok, utorok, piatok a sobotu od 17.00 hod a vo štvrtok od 18.30-19:00 hod vo farskom kostole.