Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel vás srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva s témou „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“(1Kor 16, 13-14). Uskutoční sa vo štvrtok 3. marca vo farskom kostole, začne sa sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity.