Pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Rôzne organizácie a spoločenstvá na Slovensku sa v týchto dňoch mobilizujú v pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine. V prípade, ak chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť, na ich stránkach sú zverejnené spôsoby ako sa možno zapojiť do pomoci ( materiálna, dobrovoľnícka, finančná pomoc,..)

Kontakty na niektoré z organizácií:

Arcidiecézna charita Košice, Človek v ohrození, Spišská katolícka charita, Domček, Kulturpark, darujme.sk