Farnosť v čase zákazu vychádzania – aktualizované

V tieto dni, ktoré každý prežívame s určitou dávkou neistoty a opatrnosti, nikto z nás nevie, čo bude zajtra. A to nie len v otázke toho, čo sa týka opatrení a nariadení Vlády SR, ale ani vlastného zdravotného stavu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu je potrebné, aby sme boli všetci zodpovední, no zároveň potrebujeme dôverovať Nášmu Otcovi. Zrejme táto situácia bude trvať dlhšie ako len do 1.11.2020.

Ako budeme fungovať?

 • Sv. omše budeme sláviť každý deň v kostole na Podhradovej a aj v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne. Najbližší týždeň budú pri sv. omšiach na Rozálii o 16:00 slúžené sv. omše (online prenášané), ktoré veriaci si pred časom rezervovali vo farskom kostole na večernú sv. omšu o 18:00. Zrejme tomu bude tak aj po 1.11.2020.
 • Na sv. omši nesmú byť prítomní veriaci, nakoľko platí zákaz vychádzania (nesmú sa združovať ani pred kostolom)
 • Sv. omše slávime na dohodnuté úmysly. Kto by chcel sv. omšu preložiť na iný termín (zrejme až v po novom roku), nech telefonuje na farské telefónne číslo, alebo nech napíše požiadavku na farský email.
 • V nedeľu 1.11. slávime Sviatok Všetkých svätých.
 • V nedeľu 1.11. od 1:00 do 5:00 slávime aj noc Všetkých svätých, ktorých budeme prosiť o pomoc v boji s pandémiou. Vyzývame na nočné bdenie!
 • V nedeľu 1.11.2020 bude otvorený farský kostol na Podhradovej k súkromnej modlitbe a eucharistickej poklone od 01:00 do 5:00. V tomto čase bude možné prijať Eucharistiu a kňazi budú k dispozícii (od 01:00 do 05:00 neplatí zákaz vychádzania).
 • Cintorín sv. Rozálie bude mimoriadne otvorený v nedeľu 1.11.2020 aj od 01:00 do 05:00.
 • Modlitby za odvrátenie epidémie a nočné bdenie budú prebiehať mimoriadne aj v kaplnke sv. Rozálie dňa 1.11.2020 od 1:00 do 5:00. Kaplnka bude otvorená na súkromnú modlitbu okrem času sv. omše. V kaplnke bude možné prijať Eucharistiu v čase súkromnej modlitby.
 • Sv. omša za chorých na koronavírus a odvrátenie epidémie bude slávená v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie o 3:15 ráno dňa 1.11.2020 bez veriacich. Prenesieme ju aj online. Po nej duchovný otec Marek vykoná procesiu s relikviami sv. Rozálie v areáli cintorína a udelí požehnanie mestu Košice a Slovensku.
 • V nedeľu 1.11.2020 o 15:15 bude sv. omša z kaplnky sv. Rozálie prenášaná online spojená s pobožnosťou za zosnulých.
 • Dňa 2.11. slávime dušičkovú sv. omšu za zosnulých o 18:00, ktorých mená ste vhodili (alebo vhodíte) do schránky v kostole. Prenášame ju online.
 • Sviatosť zmierenia zvlášť zomierajúcim vysluhujeme na požiadanie (kontaktujte nás telefonicky). Prosíme, aby si ostatní veriaci dohodli sviatosť zmierenia individuálne s kňazom.
 • Krsty, pohreby, sobáša sa vysluhujú.
 • Farská kancelária je zatvorená – stránky nech sa hlásia telefonicky alebo cez email.
 • Všetky farské stretnutia, modlitbové stretnutia, katechézy a podobne sú do odvolania pozastavené.
 • Prosíme Vás, aby ste zodpovedne rešpektovali všetky hygienické nariadenia – mali pri vstupe do kostola rúško a použili dezinfekciu na ruky.

Online prenosy nádjete na našej webovej stránke: www.svondreja.sk