Žena – si vzácna

V dnešný deň, kedy si pripomíname ženu a jej sviatok, chcem vysloviť Bohu veľkú vďačnosť za dar života každej ženy. Nielen muži, ale mnohokrát aj ženy, si častokrát neuvedomujú hodnotu človeka – ženy, človeka – muža. Stane sa to osudným vtedy, keď je potrebné prejaviť svoje postoje a rozhodne sa aj zachovať. Bez úcty k životu človeka, je potom svet ochotný obetovať životy mnohých pre záujmy skupiny mocných.

Nech je nám dnešný deň a dnešný sviatok žien príležitosťou k tomu, aby sme si všetci nie len uvedomili ľudskú dôstojnoť žien, dievčat, matiek, starých mám, zasvätených sestier, ale mali k nim úctu a boli voči nim pozorní.

Blahoželám ženám a posielam každej z Vás kyticu uvitú z osobných modlitieb.

otec Marek, farár

Online prihlasovanie na sv. omše

Kapacita

V našom Farskom kostole sú všetky bohoslužby od 10. decembra v režime OP. Kapacita osôb v našom farskom kostole sv. Ondreja môže byť počas bohoslužieb maximálne 30 osôb.

Pre zabezpečenie rezervy (kňazi, miništranti, technická asistencia) bude prihlasovanie otvorené pre 25 osôb.

Každý zúčastnený na bohoslužbe sa musí vedieť v prípade kontroly preukázať, že spadá do kategórie OP, teda že je kompletne očkovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami!

Prihlasovanie

Prihlasovanie je potrebné len na sviatky, sobotné a nedeľné bohoslužby vo Farskom kostole (sobota 18:00, nedeľa 8:00 a 10:00. Na sv. omše cez týždeň nie je potrebné sa prihlasovať (s výnimkou sviatkov).

 1. Prihlasovanie na nasledujúci týždeň bude spustené vždy najneskôr v nedeľu predchádzajúcu danému týždňu.
 2. Prihlasovanie na bohoslužbu končí 3 hodiny pred jej začiatkom alebo po vyčerpaní povolenej kapacity osôb.
 3. Na jednu registráciu je možné prihlásiť maximálne 1 osobu (= 1 e-mailová adresa)
 4. Pred vstupom na sv. omšu (pri vchode) je potrebné sa identifikovať svojím menom, ktoré musí byť v databáze prihlásených osôb.
 5. V prípade, že bude pred začiatkom bohoslužby prihlásených menej osôb ako je povolená kapacita, budú do vnútra vpustené aj neprihlásené osoby až do naplnenia povolenej kapacity.
 6. Po naplnení kapacity kostola je možné stáť vonku, kostol má zabezpečené ozvučenie.
 7. V prípade, že sa bohoslužby nemôžete zúčastniť, prosíme o odhlásenie sa čím skôr, aby sa voľné miesto mohlo zaplniť inou osobou.
 8. Tí, ktorí prídu v sobotu nech nechajú ostatným priestor na účasť na sv. omši v nedeľu
 9. Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu, je možné prihlásenie sa na sv. omše na tel. čísle 0949 568 213.

Online prihlasovanie sa týka len farského kostola. Na ostatné sv. omše vo farnosti prihlasovanie nie je potrebné.

Účastníkov bohoslužieb prosíme, aby prichádzali na sv. omšu NAJSKÔR 15 min pred začatím!

Prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie protiepidemických opatrení – najmä prekrytie dolných aj horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a dezinfekciu rúk pred vstupom do chrámu. Pri sedení je potrebné zachovať rozostup 2 metre, s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Sedenie je na vyznačených miestach, v šachovnicovom rozostupe.

Stále zostáva možnosť sledovania online prenosov: z kaplnky sv. Rozálie prenášame sv. omše online od pondelka do piatku o 16:00 a z farského kostola v nedele o 10:00.

Kto sa môže zúčastniť bohoslužby

Všetky bohoslužby od pondelka do nedele sú vo Farskom kostole v režime OP.


Za osobu v režime OP sa považuje osoba kompletne očkovaná, alebo ktorá prekonala
ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Ako sa môžete prihlásiť na bohoslužbu?

 1. Navštívte tento odkaz alebo kliknite na domovskej stránke na toto tlačidlo:
 1. V kalendári kliknite na omšu, na ktorú sa chcete prihlásiť:

3. Kliknite na tlačidlo Registrovať

4. Vyplnťe svoje meno, priezvisko, email. Následne zaškrtnite, že nie ste robot a kliknite na tlačidlo Odoslať.


Dôležité upozornenie: E-mail musí byť unikátny pre každú registráciu (vzťahuje sa to na konkrétnu bohoslužbu – to znamená, že pri prihlasovaní na inú bohoslužbu môžete použiť ten istý email). V praxi to znamená, že 4-členná rodina musí mať 4 registrácie so 4 rozdielnymi e-mailovými adresami.

5. Po úspešnom prihlásení by vám malo vypísať hlášku ako na obrázku nižšie a ak ste vyplnili správne email, mali by vám na neho dôjsť informácie o rezervácii.

Hotovo! Ste úspešne prihlásený na bohoslužbu.

Odhlásenie sa z bohoslužby

V prípade, že by ste sa nemohli omše zúčastniť a nechcete obrať o miesto niekoho, kto by sa jej chcel zúčastniť, je potrebné sa z omše odhlásiť. Ukážeme si ako na to:

 1. Opäť sa dostaneme do kalendára s prehľadom sv. omší.
 2. Klikneme na sv. omšu, na ktorú sme sa prihlásili.
 3. Tentokrát nebudeme klikať na tlačidlo Registrovať, ale klikneme na odkaz „Už ste zaregistrovaný a chcete sa odhlásiť?

4. Vyplníme email, s ktorým sme sa na omšu prihlásili (pozor! musí to byť ten istý email)
5. Klikneme na tlačidlo Poslať odkaz na zrušenie registrácie
6. Skontrolujete si svoju emailovú schránku, v ktorej by ste mali mať nasledovný email:

7. Kliknete na odkaz Odhlásiť sa z udalosti
(v prípade, že ste email nenašli, skúste skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty resp. spam)

Hotovo! Ste odhlásený zo sv. omše.

Dar Všemohúceho

Nedeľné zamyslenie

Pápež František počas svätej noci poukázal na to, že malé Božie dieťa je dané pre nás. Prišlo na svet preto, lebo miluje človeka. Práve, keď si my ľudia na Vianoce dávame dary, tak dieťa menom Ježiš nám prinesie ako dar samého seba. No nie len to, zároveň prináša dar Všemohúceho v podobe vakcíny, ako to na sviatočný večer sv. Štefana povedal prof. Krčméry po tom, čo ho zaočkovali ako prvého Slováka. „Boh svojich nedovolí skúšať nad ich sily“… aj túto vetu z Biblie profesor po zaočkovaní spomenul vidiac, že zdravotníci a celý systém je už na pokraji kolapsu. Pre mnohých je vakcína svetlom na konci tunela. Ja som presvedčený, že je malým svetielkom lampy, ktoré nám môže ukázať cestu k tomu skutočnému Svetlu, ktoré prišlo na svet – a to je Božie dieťa. Dokážeme aj v tomto čítať znamenie časov?

Na prahu Nového roka vyprosujem všetkým skutočné svetlo, aby sme vedeli rozoznať dobro od zla, aby sme videli tých, ktorí nás potrebujú a dokázali zapáliť plameň nádeje tam, kde už dávno vyhasol. Starý rok bol pre každého z nás skúškou, a v tom Novom roku sa ukáže, či sme v nej obstáli. Preveria nás naše skutky…!

S novým odhodlaním: Do toho!

otec Marek

Vianočná omša za účastí detí

V našej farnosti sme začali sláviť narodenie Ježiša 24.12. detskou svätou omšou o 16-tej. Jej slávenie bolo o čosi výnimočnejšie, všetci sa tešili z malého Ježiška, ktorého symbolicky priniesol duchovný otec Marek do jasličiek.

Continue Reading