Menovanie farára

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita menoval dňa 27.11. do úradu farára farnosti sv. Ondreja, apoštola v Košiciach na Podhradovej dp. Marek Ondreja, doterajšieho farského administrátora (správcu farnosti).

V dekréte o menovaní farára uvádza nasledovné: „Po zvážení všetkých okolností a vašich schopností náležite vykonávať farskú starostlivosť týmto dekrétom Vás od 30. Novembra 2018 menujem za farára so všetkými právami a povinnosťami vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach, ktorú ste doteraz spravovali ako farský administrátor“.

Pozvanie na odpustovú slávnosť a uvedenie do úradu farára

V nedeľu 2.12.2018 o 10:00 slávime odpustovú sv. omšu k úcte sv. Ondreja, apoštola, patróna farského chrámu a farnosti. Ako hlavného celebranta privítame Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. Kazateľom bude pápežský kaplán Mons. Pavol Marton, rektor pápežskej baziliky minor sv. Egídia, ktorý je zároveň bardejovským farárom a dekanom.

Hudobne bude slávnosť sprevádzať Zbor sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa.

Pri tejto slávnosti bude po zložení predpísanej prísahy a Vyznaní viery do úradu farára uvedený dp. Marek Ondrej.