Týždeň za jednotu kresťanov

Od 18.01.- 25.01.2021 prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás na cestu modlitby, či už jednotlivo alebo v rámci svojich rodín alebo spoločenstiev.

Týždeň modlitieb pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Témou na tento rok je Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 – 9). Téma vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.

Na jednotlivé dni v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 boli vybrané nasledujúce citáty zo Svätého Písma:

1. deň: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Ján 15, 16a)

2. deň: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne aja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

3. deň: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

4. deň: Spoločne sa modliť: „Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15)

5. deň: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján15, 3)

6. deň: Prívetivo prijímať iných: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

7. deň: Rásť v jednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

8. deň: Zmieriť sa s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11)

Pre tých, ktorí chcú svoje modlitby obohatiť o hlbšie rozjímanie, pripravila Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov materiál v podobe biblického čítania, zamyslení a modlitieb. Nájdete ho na tomto odkaze.

zdroj: ekumenake.rimkat.sk