Svätá omša za život

V novom roku vás opäť pozývame na každomesačné sväté omše za život, ktoré budú vysielané online z jezuitského kostola každý posledný štvrtok v mesiaci.

Prvá tohtoročná svätá omša bude 28. januára o 16:30 hod. Vrátime sa k problematike utrpenia, ktoré dolieha na ženy a mužov po skúsenosti umelého i spontánneho potratu. Je to bolesť spôsobená stratou dieťaťa. Ponúkame túto príležitosť ako krok na ceste k uzdravovaniu.

Naším hosťom bude páter Artur Cierlicki, pallotín.

Program

  • 16:00 prezentácia: Pôsobenie Zlého a bolesť po potrate
  • 16:30 sv. omša spojená s modlitbou za uzdravenie

V minulosti sme rodičom ponúkali možnosť, aby svoje potratené a nepochované dieťa zapísali do osobitne zriadenej Knihy života. Kvôli prísnym opatreniam to aktuálne nie je možné. Kniha života však bude k dispozícii neskôr (keď opatrenia budú zrušené) – priamo v kostole pred alebo po sv. omši za život.

Sledovať online prenos môžete na @kosicezazivot