Začala sa púť k sv. Rozálii

Naše farské spoločenstvo vykročilo poslednú augustovú stredu na svoju 4. prosebnú púť k patrónke farskej kaplnky sv. Rozálii. Oproti predošlým rokom sa púť začala už o deň skôr, a to z dôvodu návštevy, ktorú sme v tento deň prijali. Bolo nám cťou, že sme v našej farnosti práve pri oslave sviatku sv. Rozálie mohli privítať Mons. Filippa Sarulla, farára katedrály v sicílskom Palerme, tiež jeho spolubrata z diecézy v Palerme dona Salvatoreho a Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Svätá Rozália sa narodila práve v meste Palermo a jej ostatky sú uložené v katedrále, kde pôsobí Mons. Sarullo.

V homílii sa don Sarullo zmienil o živote sv. Rozálie, o tom, čím môže byť príkladom pre našu vieru a prepojil to aj s dnešným evanjeliovým úryvkom o podobenstve o 10 pannách. Olej, ktorý múdre panny mali a nechceli dať tým druhým, má symbolizovať vieru – poukázal na to, že pred Ježiša nemôžeme predstúpiť s vierou tých druhých, ale len so svojou vlastnou. Život a odvážne rozhodnutia sv. Rozálie nám môžu byť vzorom, ako posilňovať aj našu vlastnú vieru a ako mať odvahu robiť autentické rozhodnutia pre dobro nášho života.

Svätú omšu koncelebrovali naši duchovní otcovia, p. farár Marek Ondrej a o. Radoslav Lojan. Krásny zvuk pôvodného harmónia obohatil túto bohoslužbu vďaka p. kaplánovi Michalovi Bodnárovi.

Na túto návštevu nám okrem pekných myšlienok z kázne ostanú príjemné spomienky a dojmy z toho, že don Filippo, ako aj ostatní hostia, prišli ako bratia k bratom a sestrám. Ich priateľskosť, spontánnosť a autentická radosť boli veľmi prítomné v danom okamihu a myslím, že v nás zanechali viac než len dobrý pocit. Zanechali v nás poznanie, že prežívanie našej viery môže a má byť úprimné, autentické, radostné. Boli pre nás povzbudením a sme radi, že pri svojej ceste na východ Slovenska neodmietli naše pozvanie osláviť s nami sviatok našej spoločnej patrónky.

Na záver ešte dodáme, že prosebná púť pokračuje Trojdním sv. Rozálie, najbližšie vás pozývame na sv. omšu v Kaplnke sv. Rozálie vo štvrtok 01. septembra o 16.00 hod. Celý program slávnosti nájdete tu.