Pozvánka na Prosebnú púť k sv. Rozálii

Čoskoro budeme opäť sláviť sviatok sv. Rozálie, patrónky kaplnky a cintorína v našej farnosti. Aj tento rok chceme pozdraviť našu patrónku a konať púť k miestu, kde je postavená jej kaplnka, s úmyslom za ochranu mesta a jeho obyvateľov a za odvrátenie epidémie.

Pri tejto príležitosti by sme vás radi v dňoch 31.08. – 04.09.2022 srdečne pozvali na Prosebnú púť k sv. Rozálii, ktorá bude opäť bohatá na duchovný program. Navštívia nás vzácni hostia zo Slovenska i Talianska. Púť začne otváracou sv. omšou v stredu 31. augusta v Kaplnke sv. Rozálie; hlavným celebrantom bude Mons. Filippo Sarullo, farár katedrály v Palerme (Sicília) a ako hosťa privítame Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie.

Vo štvrtok, piatok a sobotu bude nasledovať slávenie Trojdnia sv. Rozálie. Sobotný večerný program ukončí nočné bdenie pri Eucharistii. Vyvrcholenie púte bude v nedeľu 04. septembra na sviatok sv. Rozálie, kedy vás pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu. Vítané sú zvlášť deti, pre ktoré bude pripravené zábavné popoludnie a požehnanie na začiatok školského roka. Na záver odpustovej slávnosti pozývame všetkých pútnikov na spoločné Agapé.

Podrobný program slávenia nájdete na plagáte. Tešíme sa na vás!