Bankov žil odpustom

V nedeľu 14. augusta 2022 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, a to v našej kaplnke na Hornom Bankove. Je zasvätená práve tomuto mariánskemu sviatku a slúžia sa v nej pravidelné nedeľné sväté omše, na ktoré prichádza mnoho veriacich nielen z našej farnosti, ale z celých Košíc. 

Odpustovú slávnosť celebroval páter František Kovaľ, SJ, predstavený komunity jezuitov v Košiciach. V kázni sa nám snažil priblížiť históriu teologického výkladu tejto udalosti. Najmä na Východe pretrvával v ranej Cirkvi názor, že Panna Mária neukončila svoj pozemský život smrťou, ale usnula a v spánku bola vzatá do neba, pretože telo uchránené od hriechu bolo uchránené aj od smrti. Tiež sme si vypočuli, že v Božích očiach sme všetci krásni, preto by sme mali svoje pozemské životy žiť najlepšie ako vieme a verní Kristovi a Evanjeliu. A hoc sa naša pozemská púť s najvyššou pravdepodobnosťou skončí fyzickou smrťou, mali by sme dbať o to, aby sme po nej vstúpili do večného duchovného života.

Na odpuste sa v toto krásne slnečné poobedie zišlo vyše stovky veriacich –  rodinky s deťmi, mládež, stredná i staršia generácia, veriaci z našej farnosti, ale i z okolitých častí mesta. Mnohí prichádzajú na toto miesto práve v tento čas odpustu, keďže v rámci Košíc sú len dva kostoly zasvätené nanebovzatiu Panny Márie – kostol Dominikánov a táto naša kaplnka.

Srdečne pozývame všetkých k návšteve tohto miesta, možno počas najbližšej nedeľnej prechádzky Bankovom. Či už na tichú modlitbu pred kaplnkou alebo, počas celého roka, aj na svätú omšu, ktorú duchovní otcovia našej farnosti slúžia v nedele vždy o 14.15 hod.

Michal Planeta, Monika Nigutová

Foto zo slávnosti nájdete v Galérii