Farská kancelária od septembra

Oznamujeme veriacim, že farská kancelária bude od septembra otvorená opäť v bežných úradných hodinách, t.j. v utorky od 16.00-17.00 hod a vo štvrtky od 19.00-19.30 hod.