Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na úvodné stretnutie, ktoré bude vo farskom kostole v stredu 07. septembra o 17.00 hod.