Veni Sancte

Na začiatku nového školského a akademického roka pozývame deti, školákov, študentov i učiteľov na slávnostné Veni Sancte v nedeľu 11.09.2022 o 10.00 hod vo farskom chráme. Pri tejto svätej omši budeme spoločne prosiť o dary Ducha Svätého a jeho vedenie počas celého školského roka.