Pobožnosti krížovej cesty

V tomto týždni sme vstúpili do pôstneho obdobia pred sviatkami Veľkej Noci. V našej farnosti sme sa vždy schádzali počas piatkov na modlitbe krížovej cesty, ktorú sme obetovali za rôzne úmysly a predkladali tak Bohu svoje prosby za tých, za ktorých boli obetované, ale i za obrátenie nás samých.

Nakoľko nám to stále trvajúca epidemická situácia nedovolí realizovať v takomto duchu ani tento rok, pozývame vás zapojiť sa inak.

Každý piatok počas pôstu sa chceme duchovne spojiť tak, ako nás povzbudzuje sám Pán Ježiš: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“( Mt 18, 20). Pozývame vás zjednotiť sa na diaľku, zo svojich domovov, pri modlitbe krížovej cesty, na konkrétny úmysel. Text na daný piatok nájdete v prílohe v článku, ktorý bude zverejnený v ten deň.

K pobožnosti krížovej cesty sa pripoja aj naši duchovní otcovia farnosti.

Čas modlitby: 18:15 hod

Úmysly na dnes:

  • Za našich blízkych, známych, ale aj všetkých ľudí na Slovensku, ktorí ochoreli na Covid-19
  • Za tých, ktorí tejto chorobe podľahli a za ich rodiny
  • Za zdravotníkov a ošetrovateľov, ktorí sa o chorých starajú