Valentínska kvapka krvi

Slovenský Červený kríž organizuje od 15.02.- 19.03. 2021 v poradí už 26. ročník kampane Valentínska kvapka krvi s tohtoročným sloganom „Je to v našich rukách“. Cieľom celoslovenských kampaní je získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. „Darovanie krvi je prejavom spolupatričnosti k druhému človeku, často neznámemu. I toto je posolstvo našich kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.  

Na odber krvi na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR je potrebné sa telefonicky objednať na presný dátum a hodinu. Pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19,  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus.

Podrobnejšie informácie k priebehu darovania krvi v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu je možné nájsť na tejto stránke