Svätá omša za život

Viacdetná rodina ide proti konzumnej mentalite spoločnosti. No práve viacdetná rodina otvára spoločnosti dvere do budúcnosti. Lebo bez detí niet budúcnosti.

Vo štvrtok 25. februára 2021 sa budeme pri pravidelnej sv. omši za život osobitne modliť za rodiny, obdarené viacerými deťmi.  Naším hosťom bude o. Milan Bednárik, predstavený Koinonie Ján Krstiteľ, ktorá do formácie rodín úspešne integruje hodnotu otvorenosti pre život.

Program:

  • 15:30 svedectvá viacdetných rodín
  • 16:30 sv. omša za život spojená s modlitbou za rodiny

Keďže Vaša osobná účasť nie je možná, pozývame Vás sledovať vysielanie naživo prostredníctvom facebook.com/kosicezazivot.