Krížová cesta za mladých

Tento piatok vás opäť pozývame zjednotiť sa pri modlitbe krížovej cesty, ktorú obetujeme za mladých z našej farnosti, rodín a spoločenstiev.

Povzbudení slovami Svätého Otca, aby sme sa za seba vzájomne modlili, spojme sa v týchto úmysloch a prosme, aby naši mladí:

  • mali úprimnú túžbu nasledovať Ježišov príklad lásky
  • mali odvahu vyznávať svoju vieru
  • objavovali radosť z nezištnej služby v rodine, spoločenstve, priateľstvách
  • vnímali hodnotu čistoty a vernosti vo vzťahoch

K modlitbe sa môžeme pripojiť vo svojich domovoch o 18:15 hod.

Text krížovej cesty nájdete v prílohe.