Slávnosť birmovania

V sobotu 1. júna 2024 sme v našej farnosti slávili slávnosť birmovania. Ducha Svätého jedinečným spôsobom, vkladaním rúk arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera, prijalo 43 birmovancov.

Pán arcibiskup v homílii vyzval všetkých k zamysleniu sa nad darmi Ducha Svätého – darom múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a darom bázne voči Bohu, a uvedomeniu si ich hodnoty a sily v každodennom živote. Birmovancom poukázal na krátky, ale bohatý život blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý popri štúdiu dokumentoval eucharistické zázraky a publikoval ich na internetovej stránke, ktorú sám vytvoril. Vďaka svojim počítačovým zručnostiam tak šíril úctu k Eucharistii, ktorá je „diaľnicou“ do neba, čiže najistejšou a najrýchlejšou cestou k Bohu. Týmto príkladom ich povzbudil, aby využívali dary a talenty, ktoré od Boha dostali pri šírení viery a kresťanskej lásky. Na záver homílie pán arcibiskup oslovil rodičov birmovancov a povzbudil ich v náročnej úlohe vychovávania detí k pravým hodnotám. Pripomenul rodičom, že vďaka všetkej ich terajšej námahe pri výchove, im bude odmenou ovocie, ktoré v budúcnosti prinesú ich deti.

Svätú omšu spolu s arcibiskupom slávili aj pán farár Marek a kňazi našej farnosti i hostia. K slávnostnej atmosfére prispel aj organista Jozef Vaško a farský zborík pod vedením Lucie Križalkovičovej, vďaka ktorým sme nádhernými piesňami mohli spoločne chváliť Boha.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatosti birmovania. Ďakujeme otcovi Marekovi za duchovné vedenie nielen birmovancov, ale aj nás animátorov počas sv. omší v rámci celého roka, ako aj za organizáciu celej prípravy na birmovku aj samotnej slávnosti.
Ďakujeme aj všetkým farníkom, ktorí sprevádzali birmovancov svojimi modlitbami.

Slávnosť birmovania otvorila dvere birmovancom do duchovnej dospelosti. Prajeme im, aby boli citlivý na Ducha Svätého, aby boli ochotní nechať sa ním viesť a aby boli odvážni v ohlasovaní evanjelia.

Animátori Paulínka, Monika a Ondrej