Deň detí a juniáles

V stredu 5.6.2024 pozývame všetky deti a rodičov na juniáles a spoločné ukončenie detských stried do priestorov Vet baru so začiatkom o 16:00. Pozvané sú všetky deti farnosti bez rozdielu veku. Čaká nás detská diskotéka, zaujímavé hry ako aj vyhodnotenie kartičiek účastí detí na sv. omšiach a stretkách počas druhého polroka. Samozrejme bude aj prekvapenie!

Teší sa na Vás otec Marek a jeho tím!