Biblické stretko

V utorok 3. júna po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretnutie, ktoré bude vo farskom kostole. Spoločne sa opäť zamyslíme nad novým úryvkom zo Svätého Písma, ktorý si pripravil a priblíži nám o. Marek.