Slávili sme sviatok Božieho Tela

Posledný májový štvrtok sme sa aj v našej farnosti zišli na uctení si sviatku Božieho Tela,ktorý sa každoročne spája aj s procesiou okolo chrámu.Pri večernej slávnostnej sv.omši,ktorú celebroval pán farár o.Marek a koncelebrovali duch.otec Rado a p.kaplán Michal,sa nás stretlo požehnane a bolo to krásne spoločenstvo od tých najmenších až po skôr narodených. Osobitne o. Marek privítal deti,ktoré mali uplynulú nedeľu 1.sv.prijímanie a birmovancov,ktorých čaká sviatosť birmovania túto sobotu.

V homílii nám o.Marek hovoril o obrátení a zmene.Priblížil príbeh chlapca,ktorý v hĺbke srdca možno aj túžil po zmene života,no pochyboval či Boh môže tento zázrak vôbec vykonať,zvlášť,keď tomu neverilo ani jeho najbližšie okolie.Každého z nás povzbudil slovami,že ak my sami budeme chcieť,aby nás Pán zmenil a obrátime sa k nemu,tak to dokáže urobiť.

Na záver sv.omše sme pokračovali spoločnou slávnostnou procesiou okolo kostola.Prvé šli deti,ktoré sa s radosťou a nadšením zhostili úlohy rozsypovania lupeňov kvetov,aby tak pripravili Pánovi Ježišovi krásnu cestu.Eucharistiu niesli duch.otcovia,ktorí spolu so spievajúcim davom prechádzali k pripraveným stánkom,kde čítali Evanjeliá a požehnali nás Sviatosťou oltárnou.Procesiu sme zakončili v chráme slávnostnými spevmi a požehnaním všetkých veriacich na záver.

Ďakujeme všetkým za vytvorenie spoločenstva,našim kňazom za službu,o.Marekovi tiež za slová povzbudenia,pomocníkom za prípravu tejto krásnej slávnosti,zvlášť p.kostolníkovi za organizáciu,miništrantom,kantorovi,ženám za výzdobu,mužom za prípravu stánkov a deťom za spestrenie procesie! A najmä Pánu Bohu za dar Eucharistie (aj dobrého počasia ).

Foto nájdete čoskoro v našej Galérii.