Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti

V nedeľu 26. mája 2024 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť prvého svätého prijímania. Devätnásť detí po prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána Ježiša v Eucharistii. Slávnostnú atmosféru dotvárali detské hlasy a hudba, ktoré sa spojili v nádherných chválach.

Vo svojej kázni otec Marek pripomenul, že Boh túži vládnuť v čistom srdci dieťaťa, nie obmedzovať ho, ale naopak, darovať mu slobodu. Zdôraznil, že pre náš duchovný rast je potrebné nielen jesť a spať, ale predovšetkým mať v srdci Ježiša. Prijímame ho nielen v Eucharistii, ale aj prostredníctvom modlitby.

Otec Marek tiež vyzval všetkých prítomných, aby si pripomenuli chvíľu, keď Boh začal vládnuť v ich srdci, a aby sa zamysleli, či v ňom stále vládne s tou istou láskou ako vtedy. Rodičov povzbudil, aby pomáhali svojim deťom nielen uspokojovať ich fyzický hlad, ale predovšetkým ten duchovný. Vyzdvihol dôležitosť lásky, odpustenia a ďalších duchovných hodnôt v živote rodiny.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti, najmä:

  • Otcovi Marekovi za jeho duchovné vedenie a prípravu detí na prvé sväté prijímanie, za úžasné veselé detské sväté omše, ktoré dokázali vtiahnuť všetky deti do diania a interakcie a boli krásnym zážitkom nielen pre malých, ale i veľkých.
  • Lucke za jej trpezlivosť a obetavosť pri nácviku piesní s deťmi.
  • Zboru za ich krásny spev, ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru.
  • Rodičom za ich pomoc pri organizácii a príprave kostola a okolia.

Prvé sväté prijímanie bolo pre našu farnosť veľkým dňom plným radosti a duchovného obohatenia. Prajeme našim prvoprijímajúcim deťom, aby im Ježišova láska a prítomnosť v ich srdciach prinášala silu a radosť po celý život.