Stretnutie prvoprijímajúcich a detská sv. omša

Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na stretnutie v stredu 22. mája o 17:15 hod. Po ňom nasleduje detská sv. omša o 18:00 hod, na ktorej sú vítané všetky deti farnosti:)

Nácvik detského zboru bude o 17:15 hod.

V piatok 24. mája bude nácvik detí na slávnosť 1.sv. prijímania.