Farnosť získala ocenenie

Štvrtok 16. máj 2024 sa do našej farskej kroniky zapísal ako veľmi vzácny deň. Dôvodom bolo získanie jedného z troch ocenení Osobnosti MČ Košice – Sever, ktoré si z rúk pána starostu Ing. Františka Ténayia prevzal náš pán farár JCDr. Mgr. Marek Ondrej PhD., Adv.. Ocenenie bolo farnosti udelené pri príležitosti 25. výročia posviacky kostola a 10. výročia vzniku farnosti, za dlhodobé budovanie nielen farskej, ale i širšej miestnej komunity a za pozdvihnutie kultúrno- duchovného povedomia obyvateľov Severu.

Tejto udalosti sa zúčastnili aj členovia našej farnosti. V príhovore pán farár vyjadril vďačnosť vedeniu a poslancom mestskej časti za udelené ocenenie. Spomenul, že je rád za ľudí, ktorých má v tejto farnosti a za všetko, čo urobili, zároveň ocenil zástupcov mestskej časti a ich prácu pre komunitu. Vyjadril želanie, aby sme nevsadili na to, že sme iní, ale stavali na tom, že všetci sme rovnakí, každý z nás má svojich rodičov a všetci máme toho istého Otca a rovnakú túžbu – milovať a byť milovaný. Na záver vyslovil svoje predsavzatie viesť našu komunitu naďalej tak, aby sme stavali mosty a búrali múry.

Foto nájdete v našej Galérii.