Arcidiecézna púť detí do Obišoviec 2024

V sobotu 11. mája 2024 sa konala Arcidiecézna púť detí v Obišoviach, na ktorej sa zúčastnili aj naše prvoprijímajúce deti a veriaci Farnosti sv. Ondreja (v hojnom počte – okolo 80 ľudí). Naša púť v sprievode otca Mareka sa začala veselým zrazom o 08:45 na zastávke v Ťahanovciach, odkiaľ sme sa spoločne dopravili vlakom do Ličartoviec, kde nás už čakala registrácia a animátori, ktorí pre nás pripravili zábavný animovaný program cez jednotlivé stanovištia až do Diecéznej svätyne v Obišovciach a milú pútnu spomienkovú drobnosť pre deti.

Myšlienkou tohtoročnej púte bola veta s názvom: ,,Cesta radosti s Máriou“, ktorá nás sprevádzala pri všetkých stanovištiach. Po príchode do Obišoviec nás čakala katechéza a výborný obed (rezne, chlieb a kyslá uhorka), ktorý pre nás pripravila mamina otca Mareka, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Následne bol voľný program venovaný modlitbe sv. ruženca a workshopom, ktoré si v plnej sile vychutnali deti a mohli si tak odniesť domov okrem duchovného obohatenia aj svoje krásne výtvory, či už vo forme náramkov, alebo krásnych ruží vytvorených zo servítok. My starší sme mali možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a pripraviť sa tak na svätú omšu, ktorá sa začala o 13:00. Svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý ju venoval matkám pri príležitosti ,,Dňa matiek“. Priamo v Obišovciach naše deti aj konkrétne pomohli obetnými darmi, ktoré priniesli vo forme trvanlivých potravín a drogérie pre núdznych. Pred odchodom domov sme sa ešte všetci spoločne s otcom Marekom pomodlili aj za deti, ktoré sa nemohli zúčastniť púte a vytvorili sme si pamätnú spomienkovú fotografiu.

Naše putovanie bolo veľmi príjemné, veselé a požehnané dobrým počasím, za čo sme veľmi vďační. Veľké ďakujem patrí otcovi Marekovi, manželom Puškárovcom, Lucke Križalkovičovej a všetkým ostatným, ktorí pomáhali s organizáciou púte. Na záver už len jedna veta:,, Tešíme sa o rok.“

Anka Kopčáková

Fotky z púte – v Galérii