Deň matiek

Milé mamky, staré mamky, krstné mamky i duchovné mamky, k dnešnému krásnemu sviatku vám prajeme všetko len to najlepšie! Nech je Nebeská mama Mária každý deň vašou posilou, oporou, orodovníčkou a ochrankyňou! Nech ste milované a radostné, nech ste požehnaním pre tento svet! Ďakujeme za vás a za všetku lásku a obetu, ktorou robíte naše rodiny krajšími, láskavejšími a lepšími miestami pre život 🙂