Otec arcibiskup navštívi našu farnosť

Pri príležitosti udelenia sviatosti birmovania v sobotu 1. júna 2024 navštívi našu farnosť otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Sviatosť birmovania bude udelená 40 birmovancom pri sv. omši o 11:30 hod. Slávnosť budú svojim spevom doprevádzať mladí speváci z našej farnosti pod vedením Lucky a pani Martinky, ktorým ďakujeme za ich čas a námahu. Zahrňme týchto našich mladých do svojich modlitieb.