Služba ucha a modlitby

Začiatkom apríla začal vo farnosti pilotný projekt so službou ucha a so službou modlitby. Na duchovný rozhovor budete môcť prísť v pracovné dni od 10:00 do 12:00 hod. Požiadať o službu modlitby kňaza bude možné v pracovné dni od 13:00 do 15:00 hod. Poverený touto službou je p. kaplán Michal Bodnár.